Cabinetul nostru percepe comisioane foar in caz de succes.

Legea 165/2013

COMPENSATII ACORDATE IN BAZA LEGILOR:

  •    10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989;
  •    18/1991a fondului funciar;
  •    1/2000pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii 169/1997;
  •    247/2005privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.

CONSIDERATII CU PRIVIRE LA INTRAREA IN VIGOARE A LEGII 165/2013

Intrarea in vigoare a Legii 165/2013 a fost precedata de o decizie-pilot a Curtii Europene a Drepturilor Omulu (in cauza Maria Atanasiu si altii contra Romaniei), prin care, observand numarul urias de cauze cu care se confrunta Statul Roman in privinta restituirii imobilelor, a decis declansarea acestei proceduri-pilot.

Prin aceasta s-a acordat un termen de gratie Statului Roman, pana la data de 17 mai 2013, termen in care Statul avea obligatia de a remedia problemele sistemice ale mecanismelor de retrocedare, in primul rand, din punct de vedere legislativ.

Solutia legislativa adoptata de Statul Roman o reprezinta Legea 165/2013, intrata in vigoare la data de 20 mai 2013, lege prin care se prevad masurile pentru finalizarea procesului de restituire in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. 

PERSOANE INDREPTATITE LA OBTINEREA DESPAGUBIRILOR

Legea defineste persoanele indreptatite ca fiind acele persoane care:

·         au formulat si depus, in termenul legal, la entitatile investite de lege, cereri in temeiul legilor de restituire, care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi;

·         persoanelor care au formulat si depus, in termenul legal, la entitatile investite de lege, cereri in temeiul legii de restituire, care au fost solutionate prin emiterea unei Decizii de despagubire, in baza Legii 247/2005;

·         cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instantelor;

·         precum si cauzelor aflate pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului suspendate in temeiul Hotararii-pilot in Cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei.

In ceea ce priveste cauzele aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a legii, Curtea Consitutionala a decis ca termenele de solutionare a cererilor, prevazute de prezenta lege nu se aplica si dosarelor aflate pe rolul instantelor la momentul intrarii in vigoare a Legii.

IMPORTANT: In cazul in care aveati o cauza pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a legii 165/2013, puteti apela la avocatii nostri specializati in recuperarea despagubirilor cuvenite, in vederea obligarii autoritatilor la solutionarea acestor cereri si obtinerea despagubirilor mult mai rapid. 

TERMENUL DE SOLUTIONARE A DOSARELOR DE DESPAGUBIRE

Dispozitiile Legii 165/2013 stabilesc si anumite termene de solutionare a dosarelor de despagubire de catre:

1.      Entitatile investite de lege pentru solutionarea cererilor formulate in temeiul Legii 10/2001:

·         12 luni, pentru entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de pana la 2500 de cereri, incepand cu data de 1 ianuarie 2014;

·         24 de luni, pentru entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar cuprins intre 2500 si 5000 de cereri, incepand cu data de 1 ianuarie 2014;

·         36 de luni, pentru entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de peste 5000 de cereri, incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

 

2.      Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor:

·         60 de luni de la data intrarii in vigoare a legii, pentru dosarele inregistrate deja la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, in cazul dosarelor inregistrate anterior intrarii in vigoare a Legii 165/2013;

·         60 de luni de la data transmiterii dosarelor de despagubire catre Secretariatul Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor, in cazul dosarelor inregistrate ulterior intrarii in vigoare a Legii 165/2013;

·         36 de luni, de la data transmiterii dosarelor de despagubire catre Secretariatul Comisiei Nationale pentru Comensarea Imobilelor, in materia fondului funciar.

IMPORTANT:Prin Decizia Curtii Constitutionale 269/2014, Curtea a decis ca prevederile referitoare la aplicarea termenelor sunt neconsitutionale in masura in care se refera la dosare aflate pe rolul instantelor la momentul intrarii in vigoare a Legii 165/2013.

In cazul nerespectarii de catre entitatile investite cu solutionarea cererilor, sau de catre autoritatea abilitata sa emita decizii, acestea pot fi obligate, printr-o hotarare judecatoreasca, sa le respecte si sa emita actele impuse de lege.

Prin urmare, daca veti apela la avocatii nostri, aveti posibilitatea sa obtineti despagubirile, intr-o procedura simplificata si mai rapida. 

PROCEDURA DE OBTINERE A DESPAGUBIRILOR

Dupa ce initial procedura de acordare a despagubirilor in numerar prevazuta de Titlul VII din Legea 247/2005 a fost suspedanta pana la data de 15.05.2013, prin adoptarea succesiva a numeroase acte normative, respectiv OUG 62/2010, OUG 4/2012 si Legea 117/2012, incepand cu data de 15.05.2013, s-a adoptat o noua legislatie in material despagubirilor.

Dupa o lunga perioada de asteptare si incercari esuate de legiferare, Legea 165/2013 vine cu o noutate in ceea ce priveste despagubirea persoanelor carora le-au fost nationalizate anumite imobile in perioada regimului comunist.

Reiterand prevederile legilor anterioare de despagubire, dispozitiile Legii 165/2013 consfintesc ca regula restituirea bunurilor in natura, ca regula, iar daca acest lucru nu mai este posibil, singura masura compensatorie este stabilirea si acordarea de puncte.

·         In ceea ce priveste restituirea imobilelor in natura,

modificari importante sunt aduse de Legea 165/2013 in material fondului funciar, prin instituirea unor masuri precum infiintarea Comisiilor locale pentru inventarierea terenurilor si prin suspendarea emiterii hotararilor de validare/invalidare, a eliberarii titlurilor de proprietate si a procedurilor de punere in posesie, pana la centralizarea tuturor terenurilor care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ teritoriala.

·         In ceea ce priveste acordarea masurilor compensatorii persoanelor indreptatite, sub forma echivalarii valorii imobilului preluat abuziv, cu un numar de puncte,

atributiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor au fost preluate de Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor, entitate subordonata Cancelariei Primului Ministru.  

Comsia Nationala pentru Compensarea Imobilelor are urmatoarele atributii:

-          Emite decizii de validare/invalidare a dispozitiilor emise de entitatile notificate prin care s-a propus acordarea de masuri compensatorii. In cazul deciziilor de invalidare a propunerilor de masuri reparatorii, termenul de comunicare catre persoanele indreptatie va fi de 60 de zile.

-          Emite decizii de compensare a valoarii imobilelor prin puncte, decizii ce vor fi communicate persoanelor indreptatite in termen de 45 de zile de la emiterea lor.

Valorificarea punctelor acordate prin decizia de compensare se poate face astfel:

-          Prin achizitionarea de imobiledin Fondul National al terenurilor agricole si al altor imobile, administrat de Agentia Domeniilor Statului (Fondul National) la licitatia publica nationala, incepand cu data de 1 ianuarie 2017.

-          In numerar, dupa 1 ianuarie 2017, in sase transe de cate 14% si a saptea transa de 16%. Sumele se vor plati de catre Ministerul Finanelor, in termen de cel mult 180 de zile de la emitere.

 

·         In ceea ce priveste acordarea masurilor compensatorii persoanelor indreptatite, sub forma echivalarii valorii imobilului preluat abuziv, in numerar,

Aceasta se face in termen de 5 ani, in transe anuale egale, incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

In intelesul Legii 165/2013, daca detineti o decizie de despagubire, emisa inainte de intrarea in vigoare a Legii 165/2013, urmeaza sa vi se emita cate un titlu de plata, in fiecare an, incepand cu data de 1 ianuarie 2014, cuantumul unei transe neputand fi mai mic de 5.000 lei.

Titlul de plata se emite de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si se plateste de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere.

ATENTIE: Desi Legea 165/2013 pare clara si previzibila din punctul de vedere al platii despagubirilor cuprinse in Deciziile de despagubire, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, de cele mai multe ori, nu emite titlurile de plata, folosindu-se de argumente vag legale.

Pentru a va ajuta sa obtineti despagubirile, avocatii nostri initiaza o corespondenta cu Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, in vederea depunerii documentatiei in baza careia ar urma sa se emita titlul de plata.

In cazul unui refuz sau al unei intarzieri din partea Autoritatii, avem posibilitatea sa va reprezentam in instanta si in fata oricarei institutii abilitate, pentru a determina Autoritatea sa isi respecte obligatiile legale.