Cabinetul nostru percepe comisioane foar in caz de succes.

Compensatii acordate in baza legilor 290/2003 si 9/1998

In urma intrarii in vigoare a Legii 164/2014 (la data de 18 decembrie 2014) privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii 9/1998privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si a Legii nr. 290/2003, privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace dintre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris, la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative, stabilirea si plata despagubirilor acordate se realizeaza potrivit prevederilor prezentei legi. 

PERSOANE INDREPTATITE LA ACORDAREA DESPAGUBIRILOR

 • Cetatenii romani ale caror bunuri au trecut in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului de la Craiova din 7 septembrie 1940;
 • Cetatenilor romani ale caror bunuri au fost sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace din 10 februarie 1947;
 • Mosternitorii legali pana la gradul IV sau mostenitorii testamentari ai persoanelor de mai sus, daca aveau, la data depunerii cererii de acordare a despagubirilor, cetatenia romana.

IN CE SITUATII SE APLICA DISPOZITIILE LEGII 164/2014

Dispozitiile Legii 164/2014, precum si acordarea de despagubiri, se aplica in urmatoarele situatii:

 • Cererilor formulate si depuse, in termen legal, la comisiile judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii 9/1998, respectiv a Legii 290/2003, pentru care nu s-au emis hotarari de respingere a cererii sau de acordare a despagubirilor, pana la data intrarii in vigoare a Legii;
 • Cererilor solutionate pana la data de 18 decembrie 2014, pentru care nu s-a efectuat plata;
 • Cererilor nesolutionate pana la data de 18 decembrie 2014;
 • Cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti, avand ca obiect acordarea de despagubiri in baza Legii 9/1998, precum si a Legii 290/2003.

PROCEDURA ACORDARII MASURILOR COMPENSATORII

Potrivit Legii 164/2014, singura masura compensatorie de care pot beneficia persoanele indreptatite este acordarea de despagubiri banesti. Valoarea bunurilor imobile pentru care se acorda despagubiri se stabileste prin Hotarare a Comisiei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, in baza prevederilor Legii, hotarari care se comunica in termen de 30 de zile de la emitere ANRP, impreuna cu toate inscrisurile si documentele, precum si solicitantului. ANRP va proceda la analiza dosarele, din punctul de vedere al existentei si intinderii dreptului la acordarea despagubirilor, in ordinea inregistrarii acestora. In urma analizei efectuate, ANRP va:

 • • Solicita inscrisurile necesare, atat institutiilor publice, cat si persoanelor care solicita acordarea de despagubiri, in cazul in care va constata lipsa sau neconcordanta unor inscrisuri doveditoare;
 • • Valida sau invalida Hotararea Comisiei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti si, dupa caz, va emite o Decizie de validare sau de invalidare, in tot sau in parte.
 • • Emite Decizie de validare si pentru valoarea bunurilor neevaluate initial, in cazul in care din analiza efectuata rezulta ca persoana indreptatita la despagubiri are dreptul la compensatii si pentru alte bunuri decat cele pentru care s-a stabilit deja prin Hotararea Comisiei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti.
 • Deciziile de validare/invalidare ale ANRP pot fi atacate in termen de 30 de zile de la comunicare, in instanta.
 • ATENTIE: Avocatii nostri specializati in obtinerea despagubirilor cuvenite persoanelor indreptatite va pot asista si reprezenta in fata autoritatilor publice, cat si in fata instantei, in vederea:
 • • Emiterii Deciziilor de validare,
 • • Precum si in vederea atacarii lor in instanta, in cazul in care din cuprinsul acestora rezulta neconcordante in ceea ce priveste cuantumul despagubirilor, fata de prevederile legale.

PLATA DESPAGUBIRILOR

Plata despagubirilor stabilite prin acte administrative se efectueaza diferit, in functie de stadiul solutionarii dosarului dumneavoastra. Actele administrative prin care se acorda despagubiri sunt:


IMPORTANT!: Situatia de fapt actuala demonstreaza o incetinire a procesului de acordare a despagubirilor, datorata incarcarii administrative. Insa, daca apelati la avocatii nostri, vom urgenta emiterea platii despagubirilor, prin orice mijloc legal, determinand in acest fel autoritatile sa emita actele administrative la care sunt obligati, precum si la plata despagubirilor, fara depasirea termenelor legale.

 • • Hotararea Comisiei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii 290/2003, emisa inainte de intrarea in vigoare a Legii 164/2014;
 • • Ordinul emis de Seful Cancelariei Primului-Ministru in temeiul Legii 9/1998, inainte de intrarea in vigoare a Legii 164/2014;
 • • Decizia de validare, emisa de ANRP, dupa intrarea in vigoare a Legii 164/2014, cu privire la hotarari emise in temeiul Legii 9/1998, inainte de intrarea in vigoare a Legii 164/2014;
 • • Decizia de validare, emisa de ANRP, dupa intrarea in vigoare a Legii 164/2014, cu privire la hotarari emise in temeiul Legii 9/1998 si a Legii 290/2003, dupa intrarea in vigoare a Legii 164/2014.
 • In functie de situatia in care va aflati, plata despagubirilor se va face in felul urmator:
 • • In cazul in care beneficiati de o hotarare emisa in temeiul Legii 290/2003, emisa inainte de intrarea in vigoare a Legii 164/2014, sau de un Ordin emis de Seful Cancelariei Primului-Ministru in temeiul Legii 9/1998, emis inainte de intrarea in vigoare a Legii 164/2014, plata despagubirilor se va face in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1 ianuarie 2015;
 • • In cazul in care beneficiati de o decizie de validare emisa de ANRP, emisa dupa intrarea in vigoare a Legii 164/2014, plata despagubirilor se va efectua in ordinea cronologica a emiterii acestora, in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu anul urmator emiterii deciziilor de valiare.
 • • In cazul in care detineti o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, sau in cazul in care aveti un proces in instanta, in cazul caruia s-a pronuntat o instanta definitiv, dar nu si irevocabil, inceput pana la data de 15 februarie 2013, plata despagubirilor se va efectua in transe anuale, egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1 ianuarie 2015.
 • Plata sumelor reprezentand despagubiri se va face de catre Ministerul Finantelor Publice in termen de 180 de zile de la data emiterii titlurilor de plata de catre ANRP.

ACTUALIZAREA SUMELOR ACORDATE PRIN DECIZIE

Legea actuala, Legea 164/2014, permite actualizarea sumelor acordate cu titlu de despagubiri persoanelor indreptatite, doar in anumite cazuri, insa daca apelati la serviciile noastre, urmeaza sa obtinem pe cale separata actualizarea sumelor acordate prin titluri de plata.

Desi Legea 164/2014 prevede posibilitatea acordarii actualizarii sumelor acordate cu indicele de crestere a preturilor de consum, pentru perioada de la data emiterii hotararii pana la data intrarii in vigoare a legii, noi putem recupera actualizarea sumelor acordate persoanelor indreptatite, nu numai pentru aceste categorii de hotarari, cat si pentru hotararile instantelor judecatoresti prin care se stabileste obligarea la emiterea deciziei de despagubire, pentru dosarele nesolutionate pana la acest moment, etc.

DATA PANA LA CARE TREBUIE SOLUTIONAT DOSARUL DVS. DE DESPAGUBIRE

Legea 164/2014 instituie noi termene pana la care trebuie solutionat dosarul de despagubire, in functie de stadiul acestuia. Astfel, se instituie urmatoarele termene de solutionare, de la data intrarii in vigoare a Legii 164/2014, respectiv de la data de 18 decembrie 2014, termene care incep sa curga incepand cu data de 1 ianuarie 2015:

Dupa solutionarea cererilor formulate in temeiul Legii 9/1998, respectiv a Legii 290/2003, acestea se transmit spre analiza ANRP-ului, care are obligatia emiterii deciziei de validare/invalidare in termen de 18 luni de la data inregistrarii lor la ANRP. In cazul in care detineti o Hotarare a Comisiei judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, in temeiul Legii 9/1998, inregistrata la ANRP si pentru care nu s-a emis decizie de validare/invalidare, trebuie sa stiti ca ANRP are obligatia validarii/invalidarii acesteia in termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a Legii 164/2014.

IMPORTANT!: Pentru a verifica stadiul actual al dosarului dvs., puteti apela la specialistii nostri in domeniu, care vor verifica atat stadiul, cat si necesitatea completarii dosarului dumneavoastra cu alte inscrisuri. De asemenea, avem posibiliatea de a actiona in instanta autoritatea, in numele si pe seama dumneavoastra, in vederea obligarii acesteia la indeplinirea obligatiilor care ii reveneau, intr-un anumit termen defipt prin lege.

 • • In termen 9 luni, pentru comisiile care mai au de solutionat un numar de pana la 500 de cereri depuse in temeiul Legii 9/1998 si a Legii 290/2003;
 • • In termen de 18 luni, pentru comisiile care mai au de solutionat un numar intre 501 si 1000 cereri, depuse in temeiul Legii 9/1998 si a Legii 290/2003;
 • • In termen de 36 luni, pentru comisiile care mai au de solutionat un numar de peste 1000 cereri, depuse in temeiul Legii 9/1998 si a Legii 290/2003.

 

canadarxcenter.com